ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยว 11/09917

เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น
banner-grouptour

จัดทัวร์ส่วนตัว

รับจัดทำกรุ๊ปเหมา รับจัดกรุ๊ปนำเที่ยวตามงบประมาณหน่วยงานของท่าน ไม่ว่าจะเป็น

  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน รับจัดทำ ทัวร์เหมา แพ็คเก็จทัวร์
  • อมรมสัมมนา ฝึกอบรม ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • จัดกิจกรรมนันทนาการ ทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธไมตรี
  • จัดกิจกรรมwalk rally, staff party กิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม และกิจกรรมต่างๆ

บริการรับจัดทำแพ็ค เก็จทัวร์ ตามงบประมาณของหน่วยงานของท่าน ทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศ พร้อมกันนี้เรารับดูแลเอกสารการเงินตลอดการเดินทาง การตั้งเบิกทั้งของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และบริษัทชั้นนำต่างๆ บริการติดต่อจัดหาสถานที่ศึกษาดูงานตามความต้องการของหน่วยงานท่าน และฟรี….บริการให้คำปรึกษาวางโปรแกรมท่องเที่ยวเส้นทางทัวร์ จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงานสำหรับทุกหน่วยงาน พร้อมออกใบเสร็จรับเงินให้กับหน่วยงานของท่านได้ถูกต้องตามกฎหมาย และงบประมาณของท่านจะไม่บานปลาย

banner01

กรอกข้อความด้านล่างเพื่อส่งข้อความติดต่อเรา